Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘tajwid’

Matan bisa diartikan sebagai teks atau naskah asli, maksud dari matan itu sendiri adalah isi atau kandungan yang mencakup inti dari suatu pembahasan, adapun untuk penjelasan lebih detail maka diperinci pada tempat lain

Ada dua matan yang bagus bahkan dianjurkan untuk dihafal sebagai pegangan dalam ilmu tajwid

1. matan tuhfatul athfal wal ghilman
2. matan aljazariyyah,

sekilas tentang tuhfatul athfal

matan ini merupakan matan ringkas yang berisikan 61 bait yang ditulis oleh imam sulaiman aljamzuuri, artinya adalah hadiah bagi anak kecil dan anak muda

dimulai dengan muqoddimah, kemudian dilanjutkan dengan hukum tanwin dan nun sakinah, ghunnah, mim sukun, lam pada alif lam dan lam fi’il, idghom mutaqooribayn, mutajanisain, mutamatstsilayn, mad ashli dan mad far’iy, mad wajib mad jaiz dan mad laazim, kemudian diakhiri dengan penutupan

sekilas tentang matan aljazariyyah

matan ini berisikan 109 bait yang ditulis oleh imam muhammad ibnul jazari asysyafi’i, matan ini dimulai dengan muqoddimah, makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf, tajwid, tafkhim dan tarqiq, tentang ro, tentang lam. tho’ dan zho’,  tahdziirot (peringatan-peringatan), mim dan nun tasydid serta mim sukun, tanwin dan nun sukun, mad dan qoshr,  mengenal waqof,  maqthu’ dan maushul dan hukum ta’. tentang ta’, hamzah washl, penutup

berikut link yang bisa digunakan untung mendengarkan audio beserta naskahnya

matan tuhfatul athfal

matan aljazariyyah

audio 1,

audio 2

Saya menyarankan siapa saja yang hendak membekali diri dengan kemampuan penguasaan kaedah tajwid agar menghafal matan ini dan juga agar membaca syarohnya serta tidak lupa untuk tetap bermulazamah dengan ustadz secara talaqqi bagi yang mampu

Advertisements

Read Full Post »